UPPLANDS BYGG & FASTIGHETSSERVICE AB: BYGGTJÄNSTFÖRETAG MED LÅNG ERFARENHET OCH BRA KONTAKTER

Upplands Bygg & Fastighetsservice är ett byggtjänstföretag i Enköping med lång erfarenhet, stark lokal förankring och många bra kontakter. Tack vare pålitliga samarbetspartners kan vi utan några som helst problem ta på oss totalentreprenader. Vi är självklart medlemmar i Sveriges Byggindustrier.

Det lokala borgar för kvalitet

Vår affärsidé är att vara ett byggföretag att räkna med på hemmaplan. Goda kontakter gör att vi vet att vi kan lita på att alla som är anlitade i projekten gör det de ska. På så vis kan vi hålla rätt pris: inte för högt och inte för lågt. Det tycker vi är skönt, för det innebär att vi inte behöver tumma på kvaliteten. Vi vet till och med var våra sopor hamnar och att de tas om hand på ett miljöriktigt och hållbart sätt. Vi anlitar nämligen VafabMiljö som ägs av bland annat Enköpings kommun.

Medlemmar i byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation

Vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, vilket innebär att vi uppfyller en rad krav som branschorganisationen kräver för att värna om kvalitet i byggandet och god affärssed. BI:s kriterier för medlemskap kan du läsa på organisationens hemsida. Medlemskapet innebär också att vi har åtagit oss att följa bland annat Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler och Svenska Näringslivs stadgar.

Vi är också anslutna till identifieringssystemet ID06 som gäller på större byggen för att motverka obehöriga personer och svartjobb.